!!! OSTRAVA !!!


          SCS Servisní centrum sportu OTU

Poskytuje tělovýchovným jednotám a sportovním klubům bezúplatné vedení                            agendy spojenou s činností občanských sdružení.
 
                               OBLASTI SERVISNÍHO CENTRA - SCS OTU
PRÁVNÍ  poradenství nový občanský zákoník,občanská sdružení - spolky, stanovy, majetek a smluvní vztahy
EKONOMICKÁ poradenství vedení účetnictví, podávání žádostí o granty               a dotace, včetně vyúčtování
ORGANIZAČNÍ   informační servis prostřednictvím webových stránek, granty, soutěže atd.
PROPAGACE    kalendář akcí, oceňování dobrovolníků, návrhy na vyznamenání v oblasti sportu, ankety

 

 

 

 

 

 

 

 

          PROVOZNÍ DOBA SCS                   pondělí a středa
PRÁVNÍ   14,00 - 17,00 hod. JUDr. Neuvirt Rostislav
EKONOMICKÁ 08,00 - 11,00 14,00 - 17,00 hod. Glamošová Růžena
ORGANIZAČNÍ 08,00 - 11,00 14,00 - 17,00 hod. Glamošová Růžena
PROPAGACE 08,00 - 11,00 14,00 - 17,00 hod.  
STATISTIKA a PASPORT sportovních zařízení      Burdová Alena