Termín podávání žádostí byl PRODLOUŽEN a to od 3. do 28. září 2018.

 

DOPLNĚK s Výzvou k podání žádostí o podporu sportu v Moravskoslezském kraji SPORT MSK 2019 – TJ/SK

29.8.2018

 

Za účelem vyloučení všech případných pochybností o výkladu jednotlivých pojmů a procesů vydává Česká unie sportu, z.s. ČUS tento DOPLNĚK K VÝZVĚ K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI SPORT MSK 2019 – TJ/SK.

Podpora se bude týkat činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v Moravskoslezském kraji.

Doplněk k výzvě obsahuje i změny v níže uvedených povinných přílohách. Povinné přílohy podávejte pouze na těchto upravených dokumentech.

Administraci programu v Moravskoslezském kraji zajišťuje příslušné regionální sdružení České unie sportu. 

Kontakt zde:

Ostravská tělovýchovná unie (Servisní centrum sportu) náměstí Svatopluka Čecha 518/10, Přívoz,

702 00 Ostrava, Telefon : 596 136 586, e-mail: otu@otu.cz

Úřední hodiny: Pondělí 8.00 – 17.00 hod., Úterý 8.00 – 17.00 hod., Středa 8.00 – 17.00 hod.,          Čtvrtek 8.00 – 17.00 hod., Pátek 8.00 – 15.00 hod., So Ne a ostatní čas: dle domluvy.

 

Doplněk s výzvou podání žádostí o podporu sportu v Moravskoslezském kraji SPORT MSK 2019 – TJ/SK

Přílohy ke stažení:

 

PROGRAM PODPORY MSK - SPORT MSK 2019 - TJ/SK

3.8.2018

 

Vyhlášení Programu podpory sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2019 – TJ/SK

Moravskoslezský kraj dne 18. července 2018 podepsáním Memoranda potvrdil spolupráci s Českou unií sportu. Česká unie sportu zajistí dotační program pro sportovní organizace v Moravskoslezském kraji a vytvoří sportovní informační systém pro samosprávy měst a obcí.

Bližší informace – znění Memoranda naleznete v příloze.

Podpora se bude týkat činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v Moravskoslezském kraji. Nově navržený způsob finanční podpory je založený na členské základně v Informačním systému sportovních organizací. Program podpory bude poskytnut maximálně do výše 60 procent celoročních výdajů sportovní organizace a bude maximálně 100 tisíc korun pro jednoho žadatele (sportovní organizaci). Podpisem memoranda se Moravskoslezský kraj zavázal zahrnout tuto podporu sportu do rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2019.

Administraci dotačního programu v okrese Ostrava bude zajišťovat – Ostravská tělovýchovná unie, svým servisním pracovištěm, náměstí Svatopluka Čecha 518/10, 702 00 Ostrava-Přívoz – administrátory budou: JUDr. Rostislav Neuvirt, Růžena Glamošová a Alena Burdová, na které se prosím výhradně obracejte se všemi odbornými i ostatními dotazy.

Kontakt na příslušné administrátory v okrese Ostrava je telefon: 596 136 586

 

Sportovním organizacím budou postupně poskytovány informace k vyhlášenému programu a zřizován přístup do informačního systému sportovních organizací MSK – IS - SPORT

odkaz zde: is-sport.cz/