Dotace MSK - SPORT MSK 2019 - TJ/SK

3.8.2018

Vyhlášení Programu podpory sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2019 – TJ/SK

Moravskoslezský kraj dne 18. července 2018 podepsáním Memoranda potvrdil spolupráci s Českou unií sportu. Česká unie sportu zajistí dotační program pro sportovní organizace v Moravskoslezském kraji a vytvoří sportovní informační systém pro samosprávy měst a obcí.

Bližší informace – znění Memoranda naleznete v příloze.

Podpora se bude týkat činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v Moravskoslezském kraji. Nově navržený způsob finanční podpory je založený na členské základně v Informačním systému sportovních organizací. Dotace bude poskytnuta maximálně do výše 60 procent celoročních výdajů sportovní organizace a bude maximálně 100 tisíc korun pro jednoho žadatele (sportovní organizaci). Podpisem memoranda se Moravskoslezský kraj zavázal zahrnout tuto podporu sportu do rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2019.

Administraci dotačního programu v okrese Ostrava bude zajišťovat – Ostravská tělovýchovná unie, svým servisním pracovištěm, náměstí Svatopluka Čecha 518/10,        702 00 Ostrava-Přívoz – administrátory budou: JUDr. Rostislav Neuvirt, Růžena Glamošová a Alena Burdová, na které se prosím výhradně obracejte se všemi odbornými i ostatními dotazy.

Kontakt na příslušné administrátory v okrese Ostrava je telefon: 596 136 586

Znění vyhlášeného Programu včetně povinných příloh a podkladových materiálů pro podávání žádosti naleznete v příloze.

 

Termín podávání žádostí je od 3. do 21. září 2018.

 

Sportovním organizacím budou postupně poskytovány informace k vyhlášenému programu a zřizován přístup do informačního systému sportovních organizací MSK – IS - SPORT - odkaz zde: is-sport.cz/

 

 

Přílohy ke stažení: