PROGRAM MSK 2020
 
Termín podání žádosti 
 
16.09.2019 - 11.10.2019

 

   ORGANIZAČNÍ STRUKTURA OTU

 

Ostravská tělovýchovná unie (OTU)

je spolek sdružených subjektů, kterými jsou právně, majetkově a organizačně samostatné právnické osoby ustavené jako spolky, jejichž účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné činnosti, tělovýchovy nebo turistiky jak pro vlastní členstvo, tak pro neorganizovanou veřejnost. OTU tak sdružuje především sportovní kluby a tělovýchovné jednoty působící na území Města Ostravy. OTU může rovněž sdružovat organizační složky/články národních sportovních svazů ustavené či zřízené dle stanov těchto svazů sdružených v České unii sportu, které provozují svou činnost na území Města Ostravy. Sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a složky / články národních sportovních svazů jsou členskými subjekty OTU.

                                          

Součástí OTU je Servisní centrum sportu, které poskytuje bezplatné právní, ekonomické, organizační a propagační služby sdruženým subjektům v oblasti NOZ, stanov, majetkových a smluvních vztahů. Dále poskytuje poradenské služby v oblasti účetnictví, podávání žádostí o granty a dotace včetně jejich vyúčtování. Informační služby jsou poskytovány prostřednictví webových stránek OTU (zveřejňováním kalendáře akcí, oceňování dobrovolníků ve sportu, ankety a další).

                                                                          

Ostravská tělovýchovná unie je spoluzakladatelem Centra individuálních sportů Ostrava (CISO), které podporuje 84 talentovaných sportovců a 50 trenérů Města Ostravy a Moravskoslezského kraje  v 24 olympijských sportech - https://www.ciso.cz/

 

Česká unie sportu (ČUS)

vznikla 27. dubna 2013 formou transformace a změny názvu ČSTV a je dobrovolným sdružením sportovních svazů s celostátní působností, kdy posláním ČUS je podporovat sport, tělesnou výchovu a turistiku, zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených subjektů, poskytovat jim požadované služby a vytvářet ke vzájemné spolupráci potřebnou platformu.

K 31.12.2019 je v řádném členství v OTU 10 městských sportovních svazů, 126 TJ – SK s 31 937 členy.

                                                         

Pasport

Ve vlastnictví 40 tělovýchovných jednot a sportovních klubů je majetek (hřiště, tělocvičny, soc. zařízení a jiné) v celkové hodnotě 101 milionů Kč.